Ubben Klimaattechniek - airco, koeling en warmtepompen

Warmtepompen

In de praktijk blijkt dat veel mensen een warmtepomp associëren met een verwarmingstoestel die aan één zijde is aangesloten op een open of gesloten bron in de aarde en de andere zijde aan een laag temperatuur verwarmingssysteem (LTV). De definitie van het woord warmtepomp is echter veel breder. 

De werking van een warmtepomp is feitelijk gelijk aan die van een koelkast. Zoals een koelkast een koudemiddel als 'transportmiddel' gebruikt om warmte aan de koelruimte te onttrekken, zo onttrekt een warmtepomp met behulp van een combinatie van water en een milieuvriendelijk koudemiddel laagwaardige warmte aan de aardbodem, (oppervlakte)water, (ventilatie)lucht of afvalwarmte. 

Een warmtepomp is zodanig ontworpen dat deze een maximale warmte kan leveren met een minimale opname van aandrijfenergie uit fossiele brandstoffen. Het rendement van de warmtepomp kan onder de juiste condities wel oplopen tot 600%. Dit betekent dat een warmtepomp met 1 kW elektrische energie maar liefst 6 kW aan warmte kan leveren. Het hoogste rendement wordt bereikt wanneer de temperatuur van de bron hoog is en voor verwarming gebruik kan worden gemaakt van een zogenaamd Laag Temperatuur Systeem, zoals vloer- en wandverwarming. 

Naast verwarmen kunnen diverse warmtepomptypes ook koelen en warm tapwater leveren. Kiest u voor een warmtepomp met passieve koeling, dan kunt u het hele jaar door genieten van een comfortabel binnenklimaat! 

Het is een relatief nieuw concept dat in andere landen - vaak door gebrek aan aardgas - al jaren wordt toegepast. Dit systeem is volledig aangepast aan de technieken van tegenwoordig, zoals een modulerende compressor met flash injectie, waardoor een optimale werking bij lage buitentemperatuur blijft gehandhaafd. Op dit systeem kunt u zowel uw vloerverwarming als uw wandverwarming aansluiten, met de voordelen van energie zuinig stoken.

Toepassingen

  • Opwekking warm tapwater/vloerverwarming / wandverwarming
  • Luchtgordijnen
  • Luchtbehandelingkasten
  • Aansluiting op een binnendeel