Ubben Klimaattechniek - airco, koeling en warmtepompen

Klimaattechniek voor bedrijven

Koelen, verwarmen en ventileren

Naast een juiste temperatuur, is vooral ook de luchtkwaliteit in de ruimtes waar gewerkt en geleefd wordt erg belangrijk. Zeker in kantoren blijkt schone lucht met een juiste temperatuur een positieve factor te zijn in het terugdringen van ziekteverzuim. Middels een WTW-unit (warmte terugwinning) kunt u vervuilde lucht afvoeren en verse lucht binnenhalen met een minimum aan energieverlies.

Een ander voordeel van een WTW-unit is dat de radiatoren worden vervangen door een systeem dat nagenoeg uit het zicht wordt geplaatst. Eenvoudige roosters in het plafond of wand volstaan om de ruimte op de juiste temperatuur te houden. Via dit systeem kan zelfs ook de vloer op temperatuur gehouden worden.

VRF-systeem

Wanneer u een project heeft waarbij veel ruimten voorzien dienen te worden van een klimaatinstallatie adviseren wij een VRF systeem. VRF staat voor Variable Refrigerant Flow. Dit houdt in dat de hoeveelheid koudemiddel en daarmee de capaciteit binnen het systeem kan variëren. Een VRF systeem bestaat uit één of meerdere buitenunits in combinatie met meerdere binnenunits. U bedient het binnenklimaat van het gehele gebouw eenvoudig vanaf uw PC. Met een dergelijk systeem worden er gemiddeld op jaarbasis zeer goede rendementen behaald én realiseert u beduidend lagere stookkosten.

Het is een compleet klimaatsysteem voor koelen, verwarmen, ventileren en warm tapwater. Met VRF systemen worden hoogwaardige installaties met een individuele regelbaarheid gerealiseerd en combineren ze een hoog comfort met een laag energieverbruik. Alle binnenunits zijn uitgevoerd met een elektronisch expansieventiel. Hierdoor kan iedere binnenunit, op basis van het verschil tussen gemeten en gewenste temperatuur, het vermogen individueel per ruimte regelen. Anders gezegd: de inblaas temperatuur wordt indirect per unit aangepast aan de vraag in de ruimte. De inverter geregelde (frequentie geregelde) compressor in de buitenunit kan exact de totale capaciteitsvraag van alle binnenunits leveren.

Hergebruik restwarmte

Voortdurend zijn wij bezig met het toepassen van de nieuwste technische ontwikkelingen en het wegnemen van de koelzorg van onze klanten. Een voorbeeld hiervan is het hergebruiken van de restwarmte van de koelinstallatie via warmtepompinstallaties. 

Wij hebben veel ervaring in het gebruiken van restwarmte voor het conditioneren (koelen én verwarmen van bijvoorbeeld kantoren). Hierdoor worden aanzienlijke energiebesparingen gerealiseerd. Een bijkomend voordeel van dit soort warmtepompinstallaties is, dat er vaak meerdere subsidies en/of andere financiële regelingen mogelijk zijn.